PEMBERSIHAN DIRI

PEMBERSIHAN DIRI

Tentang pembersihan diri. “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S. Asy-Syams: 9-10) Manusia Selanjutnya »

BERIMAN YANG BENAR

BERIMAN YANG BENAR

Iman menurut arti bahasa Arab adalah membenarkan. Tetapi menurut istilah agama yaitu suatu kepercayaan yang dibenarkan dengan hati (tashdiqun bil-qalbi), Selanjutnya »

MEMAHAMI SEHAT DAN SAKIT

MEMAHAMI SEHAT DAN SAKIT

Dan Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sesungguhnya pada yang demikian Selanjutnya »

MENYIKAPI MUSIBAH BANGSA

MENYIKAPI MUSIBAH BANGSA

Marilah kita selalu berusaha terus menerus untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, taqwa yang dapat melahirkan amal-amal Selanjutnya »

BERTAUHID DENGAN LAA ILAAHA ILLALLAH

BERTAUHID DENGAN LAA ILAAHA ILLALLAH

“Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (minadz-dzulumaati ilannuur). Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindungnya Selanjutnya »

 

PEMBERSIHAN DIRI

wudhu

Tentang pembersihan diri.

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S. Asy-Syams: 9-10)

Manusia yang hidup pasti memerlukan kebersihan diri. Manusia yang hidupnya kotor, tidak seorangpun yang ingin berkawan dengannya, atau menghampirinya, atau bermuamalah dengannya.

BERIMAN YANG BENAR

beriman

Iman menurut arti bahasa Arab adalah membenarkan. Tetapi menurut istilah agama yaitu suatu kepercayaan yang dibenarkan dengan hati (tashdiqun bil-qalbi), diikrarkan dengan lidah (ikrarun bil-lisan), serta diamalkan dengan perbuatan sehari-hari (amalun bil-arkan).

MEMAHAMI SEHAT DAN SAKIT

sehat&sakit

Dan Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. (Q.S. 45 : 13)

MENYIKAPI MUSIBAH BANGSA

Tsunami

Marilah kita selalu berusaha terus menerus untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, taqwa yang dapat melahirkan amal-amal sholeh, bermanfaat bagi diri sendiri dan membawa kemashlahatan bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan bekal taqwa ini pula kita tinggalkan segala tindakan atau segala tingkah laku yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapatlah tercipta suasana kehidupan yang aman, damai dan tentram, Insya Allah makmur dan sejahtera.

BERTAUHID DENGAN LAA ILAAHA ILLALLAH

lailahailallah

“Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan
kepada cahaya (minadz-dzulumaati ilannuur).
Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindungnya adalah syaitan,
yang mengeluarkan mereka dari pada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).
Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”
(Q.S. Al-Baqarah : 257).